Voorbeeldcontract


Voorbeeldcontract


MODELLENCONTRACT         


                                                                                     


De fotograaf:                                                 Het model of een van de ouders:                        De visagiste:

Pierre Volpe

Meestersweg 3                                            Hier komen jouw gegevens                                  En hier de gegevens van een evt visagiste

2960 Brecht

0475/24 83 56

fotograaf@volpe.beBovenvermelde partijen verklaren door middel van hun handtekening akkoord te gaan met de tekst en inhoud van deze overeenkomst (dit contract). Voor minderjarige modellen is de toestemming én de handtekening van een van de ouders verplicht


Art 1 - Privacyverklaringen

a) Het is voor geen van de partijen toegestaan om zich in het openbaar respectloos te uiten met betrekking tot deze shoot of t.a.v. de andere partij.


b) Noch de fotograaf, noch het model, noch de visagiste zullen in de toekomst feiten en/of resultaten, die met dit contract in directe samenhang staan, opzettelijk tot schade van de ander benutten.


c) Alle persoonlijke en persoonsgegevens van het model worden enkel voor interne doeleinden gebruikt. Dit houdt in dat op geen enkel moment informatie over het model aan derden wordt doorgegeven of op geen enkele manier beschikbaar wordt gemaakt voor mensen niet opgenomen in dit contract.


d) Het model mag wel – bij wijze van publiciteit – de contactinformatie van de fotograaf en de visagiste doorgeven aan derden.


e) Het model verklaart op de hoogte te zijn dat de mogelijkheid bestaat dat video-opnamen van de shoot gemaakt worden door de beveiligingscamera’s in der studio.


Art. 2 - Algemeen

a) De opnamen worden gemaakt op HIER KOMEN DE DATUM EN DE LOCATIE VAN DE OPNAMEN.


b) Iedereen vermeld in dit contract draagt de eigen verantwoordelijkheid en beroept zich niet op de aansprakelijkheid van de andere in geval van eventueel opgelopen schade, van welke aard ook.


c) Het model heeft geheimhoudingsplicht m.b.t. de door de fotograaf gebruikte technieken, zowel voor de opname als de verwerking van de foto's.


Art. 3 - Recht van afbeelding

a) Het model heeft de beslissende stem bij het bepalen van de thema's en de te maken opnamen.


b) Er werd overeengekomen dat volgende foto’s gemaakt kunnen worden voor de fotosessie:   


                             HIER WORDT(EN) HET (DE) PROJECT(EN) VERMELD DAT/DIE AFGESPORKEN WERD(EN) VOOR DEZE SHOOT


Art. 4 - Auteursrecht

a) Er wordt een fotoreportage gemaakt voor portfolio-gebruik.


b) Het model en de visagiste (en evt. het promotiebureau of de promotionele website)bevestigen, dat zij begrijpen geen aanspraak te kunnen maken op het copyright of het auteursrecht (ook niet op het bezit) van de gemaakte  digitale foto's.


c) Het model, de visagiste  verbinden zich ertoe de naam van de fotograaf te vermelden bij iedere publicatie.


d) Alleen de fotograaf heeft het auteursrecht. Het publiceren van een promotionele foto op een website van een modellenbureau geeft dit bureau niet automatisch de rechten op de foto’s.


e) Het model, de visagiste en evt. het bureau dat de foto’s publiceert, verbinden zich ertoe de digitale foto’s in hun oorspronkelijke vorm te bewaren. Verkleiningen met behoud van de oorspronkelijke verhoudingen zijn wel toegestaan maar uitsneden (crops), beeldbewerkingen, beeldcorrecties en het inlassen van bijkomende teksten en logo’s is niet toegelaten.

f) Het model noch de visagiste hebben exclusiviteitsrecht op de gemaakte opnamen, noch op de stijl of de bewerkingen die op de foto’s worden toegepast.Art . 5 - Publicatierecht

a) Zowel de fotograaf, de visagiste als het model hebben het recht de foto’s te tonen om zichzelf te promoten.  De visagiste en het model mogen het werk uitsluitend gebruiken in een privé portfolio.  Het model en de visagiste mogen de foto’s niet verkopen of doorgeven aan derden.


b) De publicatie van de foto’s op websites met betalende toegang en/of erotische sites is hoe dan ook voor alle partijen verboden.


c) Zowel de fotograaf, de visagiste als het model verbinden zich ertoe elkaar op de hoogte te brengen bij iedere publicatie. In geval van publicatie van een foto op Facebook dient de foto gebruikt te worden waar het copyright van de fotograaf op staat en dient de fotograaf getagd te worden op zijn copyright. Bij publicatie op andere websites volstaat het om elkaar uit te verwittigen via mail.


d) Na de shoot wordt in samenspraak met het model (en evt de visagiste) een selectie van mogelijk af te werken foto's gemaakt. Alleen de foto’s die de fotograaf afgewerkt heeft, mogen worden gepubliceerd.  In geval van discussie of twijfel is het de fotograaf die de selectie bepaalt.


e) Het model en de visagiste geven expliciet toestemming aan de fotograaf om een zelf te bepalen selectie van de opnames op zijn fotografiewebsite te plaatsen (inclusief alle andere websites waar de fotograaf gebruik van maakt of in de toekomst wenst te maken), te verkopen of commercieel te gebruiken, te gebruiken voor zijn educatieve sites en syllabi i.v.m. fotografie & beeldbewerking, voor deelname aan fotowedstrijden, publicatie in vakbladen of fotoboeken (al dan niet in eigen beheer uitgegeven), of te tonen en te verkopen op exposities (solo of in groep) en dit zonder enige restricties.


f) Het model mag zichzelf taggen als foto’s op Facebook geplaatst worden.Art. 6 - Vergoedingen

a) Het model noch de visagiste ontvangen voor het poseren of de make-up een honorarium noch reiskosten, maar een compensatie in de vorm van een selectie van afgewerkte foto’s in digitale vorm (800pixels langste zijde).


b) Prints kunnen aan de geldende tarieven bij de fotograaf besteld worden.


c) Indien het model (of de visagiste) nadien de fotograaf verzoekt om de foto's niet te gebruiken of te publiceren, wordt de opname- en verwerkingstijd als een gewone foto-opdracht aan de verzoekende partij gefactureerd a rato van €60,-/uur (ook verplaatsingstijd), €0,40/km + €15,- per aangeleverde digitale foto.


Opgemaakt in voldoende exemplaren, waarvan elke partij een exemplaar ontvangen heeft.De fotograaf: Pierre Volpe                                                     Het model:  Jouw naam                                        De visagiste: de naam van de MUA


Fotostudio A Different View

Meestersweg 3 - 2960 Brecht - Antwerp - Belgium

+32 (0)475 24 83 56 - info@volpe.be - BTW BE 0894 508 660